Polityka prywatności

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym mogą być gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane przez spółkę Publikator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Użytkownik ma prawo do zmiany lub uaktualniania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz prawo do ich usunięcia.

3. Publikator Sp. z o.o. nie użycza i nie sprzedaje danych użytkowników Profili innym osobom czy instytucjom, chyba, że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane te dotyczą. Jedynie w przypadku prowadzonych przez organy państwa postępowań mamy obowiązek na żądanie tych organów udostępnić dane Użytkownika.