Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Farmacja? Wyzwanie dla najlepszych!

Niektórzy twierdzą, że farmacja jest najtrudniejszym kierunkiem studiów na uniwersytetach medycznych. Czy jest to prawdą? Na pewno nie można o niej powiedzieć, że należy do najłatwiejszych.

Posiadanie fachowej wiedzy jest niezbędne np. w przypadku, gdy zachodzi konieczność wykrycia szkodliwych skutków oddziaływań między lekami. Jej brak poważnie utrudniłby kontakt farmaceutów z pacjentami.

Inwestycja w zawodową przyszłość

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podejmuje szereg działań ułatwiających studentom zdobywanie wiedzy – tym samym zwiększa ich szanse na atrakcyjną pracę po zakończeniu nauki.

Studenci farmacji mają możliwość praktycznej nauki zawodu (także w języku angielskim) w specjalnie utworzonej do tego celu aptece szkoleniowej, która znajduje się w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego. Dzięki temu mogą wyjeżdżać na praktyki wakacyjne do krajów Unii Europejskiej. Stanowi to doskonały wstęp do przyszłej pracy za granicą.

Studenci farmacji swoje pasje naukowe realizują w licznych kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale. Korzystają z ultranowoczesnej aparatury badawczej, w jaką wyposażone są zakłady i pracownie, realizując własne badania, których wyniki prezentują podczas konferencji medycznych. Ułatwia im to start do późniejszej kariery naukowej w postaci studiów doktoranckich, pracy na uczelni czy w laboratoriach badawczych firm farmaceutycznych i kosmetycznych.

Farmaceuci dzielą się swoją wiedzą

Najbardziej aktywną organizacją studencką na Wydziale Farmaceutycznym jest Sekcja Studencka „Młoda Farmacja”. Zrzesza ona studentów farmacji, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju uczelni, a także kreować wizerunek farmaceuty w społeczeństwie.

Studenci zrzeszeni w „Młodej Farmacji” organizują liczne akcje skierowane nie tylko do kolegów ze studiów, ale także do farmaceutów i mieszkańców Białegostoku. Jej członkowie zapewniają wszechstronną pomoc „pierwszakom”, przybliżając im funkcjonowanie Wydziału oraz uczelni, pomagając przebrnąć przez pierwsze miesiące nowej studenckiej rzeczywistości. Co więcej, organizując konferencje naukowe, warsztaty i dni kariery, wspierają absolwentów farmacji, którzy wkraczają na rynek pracy.

Dzięki organizowanym przez „Młodą Farmację” akcjom prospołecznym mieszkańcy Białegostoku przekonują się, że hasło „Zapytaj farmaceutę” nie jest pustym sloganem, lecz realnym wsparciem ze strony osób o wysokich kwalifikacjach i doskonałej umiejętności rozwiązania problemów związanych ze stosowaniem leków.

„Młoda Farmacja” aktywnie uczestniczy również w akcjach charytatywnych. Duża wiedza i umiejętności organizacyjne członków sekcji zostały dostrzeżone przez międzynarodowe podmioty zrzeszające młodych farmaceutów – International Pharmaceutical Students’ Federation i European Pharmaceutical Students’ Association.

Wszystko to sprawia, że absolwenci Wydziału Farmaceutycznego znajdują satysfakcjonującą pracę w Polsce i poza granicami kraju. Poza tym kończąc studia, posiadają umiejętności organizacyjne oraz zdolność poruszania się w świecie nauki. 

OPR. MARIUSZ GOLAK, FOT. UMB

Wpisz swój komentarz

  • Captcha

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy łamiących polskie prawo lub zasady dobrego wychowania.

Komentarze do artykułu

Twój komentarz może być pierwszy!.