Politechnika Białostocka Spełnić marzenia o leśnictwie

Marzycie o zdobyciu zawodu leśnika? Marzenie te możecie skutecznie realizować razem z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej.

Od 2011 roku Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce kształci studentów studiów inżynierskich I stopnia na kierunku leśnictwo w specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Przeszło 32% województwa podlaskiego to obszary cenne pod względem przyrodniczym. To oznacza, że zdobyte na Wydziale wykształcenie nie tylko będzie służyło pogłębianiu pasji, ale także będzie przepustką do zdobycia ciekawego zawodu.


Leśnik z zacięciem inżynierskim

Dla kogo przeznaczone są studia na Wydziale Leśnym? Na pewno dla pasjonatów, bo – jak podkreślają wykładowcy związani z uczelnią – leśnictwo to powołanie a nie prosty wybór zawodu. Obok typowych przedmiotów, takich jak matematyka, fizyka i chemia, studenci uczą się m.in. botaniki leśnej, nauki o drewnie, zasad hodowli lasu, entomologii leśnej, maszynoznawstwa leśnego czy też organizacji i zarządzania gospodarstwem leśnym. Obok przedmiotów technicznych i biologicznych, w programie są także zajęcia uwzględniające specyfikę rejonów gmin Puszczy Białowieskiej.

Supernowoczesne laboratoria w sercu pierwotnej puszczy

Baza naukowo-dydaktyczna Wydziału stawia go w ścisłej czołówce placówek naukowych nie tylko w regionie Polski północno-wschodniej, ale także w skali całego kraju. Pracownia Środowiska Leśnego to znakomicie wyposażone laboratorium badawcze, podzielone na 2 pracownie: fizykochemiczną i mikroskopową. Szczególnie cennym instrumentem jest mikroskop skaningowy gwarantujący powiększenie do 45 tys., który służy do obserwacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej i przygotowywania bardzo precyzyjnych preparatów biologicznych.

W ramach nowego projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej” powstaną dodatkowe 4 laboratoria: fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu, entomologii, ubocznych produktów leśnych oraz monitoringu środowiska leśnego z pracownią genetyczną.

Dzięki posiadanemu zapleczu technicznemu, bogatym zbiorom bibliotecznym oraz kadrze naukowej możliwe jest prowadzenie samodzielnej działalności badawczej. Tym bardziej, że siedziba Wydziału – Hajnówka jest przecież bramą do Puszczy Białowieskiej.

Nadleśnictwa czekają na naszych absolwentów

dr inż. Małgorzata Rauba, prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej

Ukończenie kierunku leśnictwo na specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych pozwala absolwentom na podjęcie pracy w nadleśnictwach, dyrekcjach lasów państwowych oraz na obszarach i w jednostkach związanych z ochroną przyrody. Studenci Wydziału zdobywają przygotowanie nie tylko czysto akademickie, ale także praktyczne, zarówno od strony technicznej, jak i przyrodniczej, w zakresie gospodarki leśnej. Prowadzone zajęcia mają nie tylko charakter wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, ale także zajęć terenowych realizowanych na obszarach chronionych, głównie w Puszczy Białowieskiej. Pracownicy nadleśnictw oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, będący wykładowcami na kierunku leśnictwo, wprowadzają studentów w praktyczne aspekty pracy na obszarach leśnych przyrodniczo cennych. Dzięki temu absolwenci Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce są dobrze przygotowani, by móc konkurować na rynku pracy, mają za atuty nie tylko podstawy teoretyczne, ale również doświadczenie praktyczne.

(AG), FOT. SHUTTERSTOCK

Wpisz swój komentarz

 • Captcha

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy łamiących polskie prawo lub zasady dobrego wychowania.

Komentarze do artykułu

 • hyqoxsya 22.03.2018 00:31

  college research paper college research paper research paper research paper

  Writing Essay Online

 • orcfqioy 17.03.2018 10:15

  write research paper a research paper help writing research papers http://researchpaper.store - write research paper quickly

  Freedom Writer Essay